Montenegrin Journal of Economics


Political Economy Of International Assistance: Economic, Political And Legal Constraints To Humanitarian Aid In Sudan

Andrzej Bolesta

2005, vol. 1, no. 1, p. 6


Postoji veliki broj pravnih, političkih i ekonomskih ograničenja za efektivnu humanitarno asistenciju u južnom Sudanu. Žestoki sukobi mogu izgledati kao bitan razlog za neuspijeh u potrebnoj pomoći stanovništvu. Godina 2003. je donijela intenzivirane pregovore između zaraćenih strana sa ciljem okončanja rata. Dogovoreno je da bi južnjački pobunjenici ne samo dijelili vlast sa aktuelnom islamskom vladom, nego bi takođe autonomija mogla da vodi do referenduma o otcjepljenju 2010-te. Godina 2004. i početak 2005. su pokazali, međutim, da je zemlja daleko od toga da postane stabilna. Kriza u Darfuru je dokazala da stanovništvo ostaje ekstremno ranjivo i da se borbe između Arapa i Afrikanaca mogu nastaviti za dugo vremena. Mada bi stalni prekid vatre i konačni mir mogli značajno smanjiti ograničenja u pomaganju sudanskom narodu, razlozi za pomoć neće iščeznuti, pošto će užasni uslovi većine stanovništva, uključujući milione raseljenih, najvjerovatnije i dalje trajati.


suggested citation:

Andrzej Bolesta. "Political Economy Of International Assistance: Economic, Political And Legal Constraints To Humanitarian Aid In Sudan." Montenegrin Journal of Economics. vol. 1, no. 1, 2005, p. 6

BibTeX entry    download